Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

Kontaktinformasjon

Hánnoluohkká 45
9520
Kautokeino
Telefon: 
78 44 84 00

Klassifisering

Offentlig
Høyskole
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
971 519 363