Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

OsloMet

Kontaktinformasjon

Postboks 4 St. Olavs plass
0130
Oslo
Telefon: 
67 23 50 00

Klassifisering

Offentlig
Universitet
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
997 058 925

OsloMet fikk navnet og universitetsstatus 12. januar 2018. Før den tid var det høyskole og het Høyskolen i Oslo og Akershus.

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P04/2018 DOUPPT 2018
P12/2017 Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - selvbestemt prevensjon - ungdomsseksualitet 2017
P11/2017 Digitale læringsverktøy i utviklingen av arbeidsplassen som læringarena i barnehagelærerutdanningen 2017
P10/2017 Digital opplæring for de som arbeider med barn med autismespekterforstyrrelser 2017
P48/2015 Seksuell helse, seksuelle rettigheter og e-læring 2015
P42/2015 Nettbasert videreutdanning i partikkelterapi 2015
P41/2015 MOOCAHUSET Pedagogiske Kafe 2015
P32/2011 Digital kompetanse i høyre utdanning: Formalisering av digital kompetanse og IKT-didaktikk Digital kompetanse i høyre utdanning: Formalisering av digital kompetanse og IKT-didaktikk 2011
P31/2010 God praksis i høyere utdanning - utvikling av et språk- og kommunikasjonskurs til språklige minoriteter God praksis i høyere utdanning - utvikling av et språk- og kommunikasjonskurs til språklige minoriteter 2010
E15/2010 Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen Entreprenørskap 2010
P26/2009 Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse-og sosialsektoren (CAB-prosjektet – Collaboration Across professional Boundaries) Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse-og sosialsektoren (CAB-prosjektet – Collaboration Across professional Boundaries) 2009
P35/2007 TEKONIKK Design og konstruksjon av smarte tekstiler med integrert elektronikk 2007
P34/2007 GOLEM (Generating learning using an Online Learning Environment as a Medium) 2007
P28/2005 Utvikling av lærerrollen i et nettstøttet læringsmiljø innenfor rammen av mappevurdering 2005
P27/2005 Faglig nettverksbygging gjennom brukerutviklede e-læringsløsninger 2005
P44/2004 Videreutdanning i inneklima/Måleteknikk 2004
P23/2003 Fleksibel realfagsundervisning for ingeniørstudenter med automatisk tilbakemelding til studentene 2003
P22/2003 Filosofi med barn - videreutvikling 2003