Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon

7491
Trondheim
Telefon: 
73 59 50 00

Klassifisering

Offentlig
Universitet
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
974 767 880

NTNU ble 1. januar 2016 slått sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund.

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P38/2018 Studentaktive læringsformer og bruk av digital læringsplattform for økt engasjement og kvalitet 2018
P35/2018 SAMGen: StudentAktivt undervisningsopplegg innen Medisinsk Genetikk 2018
P31/2018 Kunnskapsbasert habilitering 2018
P30/2018 FLIGG-II (Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk II) 2018
P29/2018 Elektronisk studentvurdering (ESV) i praksisstudier bachelor sykepleie 2018
P27/2018 Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat) 2018
P25/2018P Å bygge hjerner 2018
P34/2017 Klasseromsquiz i Matematikk 2017
P33/2017 GEO GO 2017
P30/2017 Familien Rød Tråd 2017
P07/2016 ”Learning factories in manufacturing industry and education” 2016
P41/2016 Digital forskningsmetode 2016
E09/2014 Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse, TEKOM Entreprenørskap 2014
P78/2015 Økonomiske metodefag gjennom praktisk analyse av data og læringsanalyse 2015
P82/2015 VIDEO FOR KVALITET OG FLEKSIBILITET 2015
P08/2015 Utvikling og utprøving av adaptivt læringsverktøy Utvikling og utprøving av adaptivt læringsverktøy 2015
P07/2015 Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk 2015
P75/2015 Creating a computational-physics online platform with IPython Notebook 2015
E14/2013 Samarbeidskompetanse og innovasjon Entreprenørskap 2013
P52/2014 SMART LÆRING 2014
P50/2014 Operativ ledelse 2014
P31/2014 MOOC for IKT i læring MOOC for IKT i læring 2014
E17/2012 Venture Cup som kompetansegivande kurs i entreprenørskap Entreprenørskap 2012
P24/2012 Personlig Læringsnettverk for framtidens IKT-støttet læring 2012
P47/2012 EVU-EL: Teknologistøttet EVU-kurs for fremtidens elektriske energisystem 2012
E16/2011 Innovative lærings- og utviklingsprosesser ved lærer- og teknologiutdanningene ved HIST Entreprenørskap 2011
P36/2011 Nærproduksjon av video Nærproduksjon av video 2011
P54/2011 Komparativ språkanalyse i engelsk og norsk (KOSEN) 2011
P58/2011 IKT-baserte laboratorieøvelser og animasjoner i fjernundervisning i fysikk 2011
P55/2011 Gehørbasert Digital Signalprosessering 2011
P09/2011 Bruk av web-baserte synkrone medier i veiledning, undervisning og møtevirksomhet 2011
P37/2010 Nytt videreutdanningstilbud i medisinsk ultralydavbilding for kardiologi 2010
E17/2010 Innovasjon og entreprenørskap ved helse og sosialfagsutdanningene Innovasjon og entreprenørskap ved helse og sosialfagsutdanningene Entreprenørskap 2010
E25/2010 iHum - Humanister i innovasjon Entreprenørskap 2010
P33/2009 Utvikling av en ny IT-støttet Sveisekonstruktørutdanning i Norge (Sveis-IT) Utvikling av en ny IT-støttet Sveisekonstruktørutdanning i Norge (Sveis-IT) 2009
P31/2009 Concurrent e-learning Design – samarbeidsmodell mellom høgre utdanning og arbeidsliv 2009
P54/2009 Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor 2009
P32/2009 "Fagdidaktisk og digital kompetanse i samspill. Lærerutdannere, studenter og praksisfelt mot felles mål" IKT i lærerutdanning
P36/2008 Nettbasert multimedial uttaleundervisning 2008
P37/2008 Matematikkdidaktikk med vekt på bruk av digitale hjelpemidler 2008
P24/2008 KJEMFLEX3-Fleksibel læring innen kjemiingeniørutdanningen 2008
P10/2008 Det åpne klasserom - fleksibel ingeniørutdanning 2008
P25/2008 Deling og gjenbruk av digitalt læremateriell 2008
P22/2007 Utvikling av nettbasert kurs i medikamentregning 2007
P58/2007 Statistikk for lærere og elever. Regning og digitale verktøy i samfunnsfagene. 2007
P42/2007 Pedagogisk bruk av automatiserte tester i læringsprosessen 2007
P18/2006 KJEMFLEX 2-Fleksibel læring innen kjemiingeniørutdanningen. 2006
P36/2006 INSPIRATOR - Interaktive dynamiske simulatorer som inspirator i fysikk og realfag. 2006
P38/2006 DELTA - Matematikk på nett fra NTNU 2006
P20/2006 Bruk og egnethet av fire LMS-systemer 2006
P65/2005 Utvikling av en nasjonal øvingsportal knyttet opp til innovasjon og virksomhetsutvikling 2005
P64/2005 Bruk av dynamisk nettbasert læring i et parallellundervist kurs for norske og europeiske studenter 2005
P87/2004 Utvikling og testing av programvare for synkronlyd integrert i dataplattformen 2004
P51/2004 Nytt videreutdanningstilbud i magnetisk resonans (MR) 2004
P89/2004 Marine Technology learning by interactive student-computer dialogue 2004
P21/2004 Digital mediebruk (DMB). En videreutdanning på 60 stp 2004
P17/2003 Sammenføyning i produktdesign 2003
P39/2003 KJEMFLEX- Fleksibel læring innen kjemiingeniørutdanningen 2003
P55/2003 Fleksibelt undervisningstilbud i administrasjon og ledelse og i brukerveiledning, deltidsstudier 2003
P35/2003 ELITe - Erfaringsbasert læring og Linux-teknologi som e-læring 2003