Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Nord universitet

Kontaktinformasjon

Postboks 1490
8049
Bodø
Telefon: 
75 51 70 00

Klassifisering

Offentlig
Universitet
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
970 940 243

Nord universitet ble resultatet av en sammenslåing mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland, 1. januar 2016.

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P23/2017 Studenter som forskningsteam 2017
P22/2017 Interaktivt virtuelt feltarbeid 2017
E05/2014 Integrering av innovasjon og entreprenørskap i grønne utdanninger Entreprenørskap 2014
P35/2015 Det digitale bibliotek Det digitale bibliotek 2015
P68/2014 Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepleierutdanningen Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepleierutdanningen 2014
E09/2012 Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger Entreprenørskap 2012
P20/2013 Spillbasert læring Spillbasert læring 2013
P53/2013 Fleksibel RLE 2013
P17/2013 Å tolke et gevir Å tolke et gevir 2013
P15/2012 VisPed - Videostøttet synkron pedagogikk 2012
P62/2012 Gammel læringskultur med ny kommunikasjonsteknologi 2012
E31/2011 Pedagogisk entreprenørskap i praksis Entreprenørskap 2011
P29/2011 Ma`tikk- Multimedia-beriket, inquiry-basert matamatikk-didaktikk 2011
P11/2010 Omsorgsforløp på tvers. Tverrfaglig videreutdanning i åpen omsorg i kommunehelsetjenesten 2010
P10/2010 Kampanalyse på nett. Utvikling av et bærekraftig nettbasert studium i kamp- og spilleranalyse 2010
P12/2009 Klasseledelse i et virtuelt opplæringsmiljø 2009
P20/2009 "Wiki som bindeledd mellom lærerutdanning og praksisfelt i naturfag" IKT i lærerutdanning
P08/2008 Møte mellom praksisar. Grensekryssingar i sosialt arbeid. 2008
P18/2008 Læringsstøttende bruk av Moodle 2008
P19/2008 Kreativ leik med IKT i barnehagen 2008
P32/2007 Vurdering av praktisk kompetanse 2007
P31/2007 Moodle i Norge 2007
P18/2007 Journalistikk 1 -6: Et fleksibelt og modulbasert studium i flermedial journalistikk 2007
P09/2006 Nettbasert Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere 2006
P10/2006 Kvinner i ressursbaserte næringer - nettstøttet nettverksbygging 2006
P16/2006 Kreativ bruk av LMS 2006
P10/2005 Kompetansemøter mellom praksis og utdanning 2005
P37/2004 Fleksibel førskolelærerutdanning med bruk av kontaktbarnehager som læringsarena 2004
P18/2004 "Fra verdensrommet til landjorda": Nett-og feltbasert utdanning i romrelaterte naturfag. 2004
P12/2003 Nettstøtta master i sosialt arbeid - læring i lokal og internasjonal kontekst 2003