Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Høgskolen i innlandet

Kontaktinformasjon

Postboks 400
2418
Elverum
Telefon: 
62 43 00 00

Klassifisering

Offentlig
Høyskole
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
918 108 467

Senter for livslang læring ved Høgskolen i Lillehammer har delt sin virksomhet inn i 4 hovedområder:

  • Utvikling og drift av fleksible opplæringstiltak
  • Videoproduksjon
  • Multimedia og internettutvikling
  • Kurs og konferanser.

Til alle virksomhetsområdene kan vi tilby:

  • Totalleveranser - fra ide til overlevering
  • Delprosjekter innenfor de enkelte områdene
  • Konsulent- og rådgivningstjenester.

Vi kan gjennomføre prosjekter på oppdrag i et ordinært kunde -leverandør-forhold, eller vi kan inngå som samarbeidspartner i et prosjekt. Vi kan også tilby rådgivning på de enkelte fagfeltene. Vi kan håndtere store prosjekter som innebærer eksterne delentrepriser, men vi kan også håndtere små prosjekter raskt og effektivt. For nærmere informasjon - ta kontakt.

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P02/2018 Feltbasert studentforskning i det digitale uteklasserommet 2018
P09/2016 Verdiskapende lederskap i arbeidslivet 2016
E02/2014 MOOC i innovasjon,entreprenørskap og internasjonal kommersialisering Entreprenørskap 2014
E03/2014 Entreprenørskap i praksis- Studentbedrift i fokus Entreprenørskap 2014
P31/2015 Innovasjon i kommunesektoren – digital læringssti for innovasjonscase 2015
P19/2014 Helse og omsorg i Planlegging - Samhandlingsreformen 2014
P11/2014 Fra pc til mobil: Med tiltaksplanen på lomma 2014
P17/2014 Digital sikkerhetskultur 2014
P16/2014 Digital dialog: Sokratisk etikkundervisning på nett 2014
E06/2012 Entreprenøriell undervisning i høgere utdanning Entreprenøriell undervisning i høgere utdanning Entreprenørskap 2012
P07/2013 Filmhistorie på nett 2013
P12/2012 Om kunsten å skrive og være aktiv student 2012
P16/2011 Toppidrett og utdanning – det umuliges kunst? Toppidrett og utdanning – det umuliges kunst? 2011
P12/2011 Rett medisin i kommunehelsetjensten 2011
P15/2011 Hvordan kan ledere i videreutdanning dele refleksjoner og øke sitt læringsutbytte via blogg og sosiale medier? 2011
P17/2011 Hvordan fremme refleksiv praksis 2011
P24/2010 Utvikling av en fleksibel og arbeidsforankret fordypning i Karriereveiledning 2010
E06/2010 Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen Entreprenørskap 2010
P17/2009 Kompetanseheving i reiselivet 2009
P30/2009 Digitale fortellinger i lærerutdanninga IKT i lærerutdanning
P11/2008 Matematikk på nettbasert video 2008
P13/2008 ePortfolio i overgangen høyere utdanning - arbeidsliv 2008
P25/2007 Kompetansemotor i reiselivet i Oppland (KIRIO) 2007
P24/2007 Arkiv og informasjonsforvaltning 2007
P14/2006 Norsk filmhistorie som fjernstudium 2006
P15/2006 Karriereveiledning på nett 2006
P20/2005 Prosjekt Se - visuelle uttrykk i læring 2005
P26/2004 Kulturbasert næringsutvikling - utvikling av 3 fleksible moduler à 15 stp 2004
P24/2004 Fleksibilisering av mastergradsutdanninger i helse - og sosialfag 2004
P19/2003 Nasjonal paramedic-utdanning 2003