Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Høgskolen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Postboks 7030
5020
Bergen
Telefon: 
55 58 58 00
E-post: 

Klassifisering

Offentlig
Høyskole
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
917 641 404

Prosjekter som har fått støtte

Nr Tittel Utlysning
P13/2018 Digital læring i arbeidslivet 2018
P12/2018 Det usagte i kommunikasjon 2018
P02/2017 Implementing formative assessment through digital portfolios 2017
P18/2017 Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland 2017
P29/2016 Lærar for ein dag 2016
P03/2016 Digital Helse-Lab 2016
P32/2016 Aktiv læring med bruk av SimPad 2016
P13/2015 ePraksis ePraksis 2015
E09/2013 Utvikling av pedagogisk verksted for entreprenørskap i lærerutdanningene Entreprenørskap 2013
P40/2014 Tverrprofesjonell samhandling 2014
P44/2014 Med eCampus på nett i lærarutdanningane Med eCampus på nett i lærarutdanningane 2014
P03/2014 Elektriske kretser Elektriske kretser 2014
E10/2012 Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene Entreprenørskap 2012
P03/2013 Utvikling av medierike ebøker 2013
P36/2013 Produksjon for sal og scene 2013
P05/2011 Digital kompetanse for nettstudenter 2011
P05/2010 Digitalisering med utvikling av interaktive e-læringselementer i ledelsesfag og entreprenørskap 2010
P04/2010 Audiovisuell journalistikk 2010
E02/2010 Utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i lærerutdanningen Utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i lærerutdanningen Entreprenørskap 2010
P29/2009 Samhandling mellom vidareutdanning og grunnutdanning - vidareutviklling av ikt-didaktikk IKT i lærerutdanning
P14/2009 Pedagogisk bruk av digitale tavler IKT i lærerutdanning
P18/2009 MUSIKKFAG-LIKT - integrering av IKT i fagutdanning i musikk IKT i lærerutdanning
P13/2009 "Digital kompetanse i praksis i samfunnsfaget" IKT i lærerutdanning
P22/2008 Nynorske digitale læringsressursar i og for grunnskulen 2008
P05/2008 E-learning Pedagogy. International course for E-teachers in Higher Educational Institutions 2008
P54/2007 Helse Miljø og Sikkerhet i Verkstedindustrien 2007
P53/2007 Digitale læringsarenaer i musikkfaget 2007
P10/2007 Digital fotografering 2007
P06/2006 The Virtual Book for Social Work in Europe. Part of a productive learning environment. 2006
P05/2006 Engelsk for hørselshemmede elever - utvikling av lærerkompetanse 2006
P11/2004 Utvikling av visuelt materiale til digital dramaundervisning - del I og II 2004
P07/2004 The Virtual Classroom of Social Work in Europa 2004