Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Høyskolen Kristiania

Kontaktinformasjon

Postboks 1190
0107
Oslo
Telefon: 
22 59 60 00

Klassifisering

Privat
Høyskole
Nokut-akkreditering: 
Institusjon akkreditert
Organisasjonsnummer: 
954 831 604

1. januar 2016 skiftet Markedshøgskolen navn til Høyskolen Kristiania.