Studentaktive læringsformer

Tidspunkt: 
Onsdag, 28. september 2016 - 10:00
Foredragsholder: 
Anna Steen-Utheim, Handelshøyskolen BI

 

Norgesuniversitetet har aktiv læring som ett av sine nye innsatsområder og utlyste utviklingsmidler innen området i 2015.

Anne Swanberg, Handelshøyskolen BI og Jon Lanestedt, Norgesuniversitetet ønsker velkommen til sesjonen. Vi skal videre få en innledning om aktiv læring av Anna Steen-Utheim fra Handelshøyskolen BI, "Aktiv læring: Læringsdesign og vurdering for læring", og lyntaler fra fire av de nye prosjektene innen innsatsområdet:

  • "Multimodal læringsressurs i Kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring", v/ Ellen K. Baskår, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • "Aktiv læring med bruk av SimPad", v/ Marianne Kambe og Siv Anita Stakkestad Knudsen, Høgskolen Stord/Haugesund
  • "Omvendt klasserom som arbeidsmåte i mastergradsutdanningen i spesialpedagogikk", v/ Vegard Moen, Universitetet i Stavanger
  • "Strafferetten i ny drakt", Lena Bendiksen, UiT Norges arktiske universitet

I sesjonen skal vi diskutere spørsmål deltakerne har. Sesjonen skal bidra til erfaringsdeling og inspirere påbegynte og potensielle prosjekter.

Presentasjon: