Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Parallell 2: Veiledning for underveis- og sluttrapportering

Tidspunkt: 
Tirsdag, 27. september 2016 - 16:00
Foredragsholder: 
Ida Grepperud, Norgesuniversitetet

Denne programposten er aktuell for deltakere som representerer prosjekter som fikk støtte i 2016. Det vil diskuteres hvordan man skriver underveisrapport, refleksjonsnotat og artikkel fra prosjektene. Det er selvfølgelig svært ønskelig at prosjektene løfter fram spørsmål og problemstillinger som egner seg for diskusjon.

For andre spørsmål eller mer veiledning på underveis-og sluttrapportering i etterkant, bes prosjektene ta kontat med sin saksbehandler eller kontakt Ida Grepperud v/ NUV.