Organisering for digitalisering av høyere utdanning

Tidspunkt: 
Onsdag, 28. september 2016 - 10:00
Foredragsholder: 
Asbjørn Kårstein, Østlandsforskning
Ingeborg Amundrud, HiHm
Mathilde Holm, UiB- DigUiB

Vi vil i denne sesjonen ikke ha fokus på arbeidet innad i prosjekter, men ha et institusjonelt/organisatorisk perspektiv.  Hvordan jobber institusjonene for å samle seg om digitaliseringsarbeidet for å oppfylle sine strategiske mål? Aktuelle tema vil være organisering av støttefunksjoner og faglig/administrativt samarbeid på flercampus institusjoner. Innlederne vil belyse temaet fra ulike perspektiver. Først vil Asbjørn Kårstein fra Østlandsforskning presentere resultater fra en nasjonal survey om organisering av IKT-støtte for pedagogisk utviklingsarbeid. Ingeborg Amundrud vil snakke om organisering av støttefunksjoner for pedagogisk digitalisering på en flercampus institusjon. Mathillde Holm fra UiB vil snakke om DigUiB, og hvordan de driver institusjonens arbeid med digitalisering som verktøy for innovasjon og kvalitet i undervisning og formidling. Det omfatter bl.a. forankring og koordinering av prosjekter. Innleggene er på ca 20 min. Etter hvert av innleggene vil det være spørsmål og diskusjoner.

Presentasjon: