MOOC i høyere utdanning

Tidspunkt: 
Tirsdag, 27. september 2016 - 13:00
Foredragsholder: 
Morten Goodwin, UiA
Hugo Nordseth, Nord universitet
Elin O. Rosvold, UiO

MOOC har vært hyllet som endringsagent og avskrevet som hype. Fenomenet består og har vist seg tilpasningsdyktig. Vi ser på status for MOOC i Europa og Norge og presenterer tre relevante prosjekter.  Vi ser nærmere på hva som kjennetegner en god MOOC og tenker sammen om MOOC-er i framtiden. Til å hjelpe oss med det siste får vi korte innlegg fra Ingrid Melve (Uninett), Frode Antsen (Bibsys) og Atle Løkken UiS).