Institusjonell læring fra prosjekter innen digitalisering

Tidspunkt: 
Tirsdag, 27. september 2016 - 11:00
Foredragsholder: 
Kirsti Rye Ramberg, NTNU
Presentasjon: