Digitalisering og pedagogisk utviklingsarbeid

Tidspunkt: 
Tirsdag, 27. september 2016 - 13:00
Foredragsholder: 
Emil Hasle, Norgesuniversitetet
Jon Lanestedt, Norgesuniversitetet

 

SPØRSMÅL FRA SALEN VIA SLIDO: Innleggsholderne har blitt bedt å svare om de har mulighet, dette publiseres fortløpende i dette dokumentet.

Norgesuniversitetet fremmer utnyttelse av teknologi i utviklingen av læringsaktiviteter, vurderingsformer og innovativ pedagogisk praksis. Økende fokus på kvalitet i høyere utdanning innebærer å se digitalisering som ledd i det pedagogiske utviklingsarbeidet.

Emil Hasle og Jon Lanestedt, begge Norgesuniversitetet, ønsker velkommen til sesjonen og gir en kort innledning til dagens tema.

Det blir lyntaler fra fire prosjekter:

  • «Fleksibel undervisning for campusstudenter i storklasse» v/ Hege I. Aamlid, VID høyskole PDF iconaamlid.pdf
  • «Digitale dirigentstudier» v/ Morten Wensberg, UiS Prezipresentasjon
  • «Utvikling og utprøving av adaptivt læringsverktøy», v/ Siebe Van Albada, NTNU PDF iconsiebe.pdf
  • «Video for kvalitet» v/ Eirik Wattengård, NTNU PDF iconwattengard.pdf

Vi diskuterer hvordan koble teknologi og pedagogisk utviklingsarbeid basert på innledning og presentasjoner.

Presentasjon: