Digital vurdering

Tidspunkt: 
Onsdag, 28. september 2016 - 10:00
Foredragsholder: 
Arild Raaheim, UiB
Vidar Gynnild, NTNU

I denne sesjonen vil medlemmer fra ekspertgruppen for digital vurdering presentere viktige faglige perspektiver for søkere innen innsatsområdet digital vurdering. Det vil også bli diskusjoner rundt aktuell tematikk og mulige prosjekter, samt hvordan kommende prosjekt innen innsatsområdet og ekspertgruppen kan ha gjensidig nytte av hverandre.

Program

Tid Hva
10:00-10:40           
  • Utlysning av utviklingsmidler til prosjekter innen digitale vurdering. Kort orientering
  • Om forholdet mellom vurdering, undervisning og læring
  • Om fem kvalitetskriterier for vurdering av læring (Big five)
10:40-10:55
  • Pause
10:55-11:25
  • Gruppediskusjon: Kvalitetskriterier anvendt på ulike vurderingsformer i praksis
11:25-12:10
  • Plenumsdiskusjon
Presentasjon: