Arbeidslivet og digitale læringsformer

Tidspunkt: 
Tirsdag, 27. september 2016 - 13:00
Foredragsholder: 
Hilde Ørnes, NUV
Mette Villand Reichelt, HiL
Gunhild Drabløs, NMBU
Astrid Margrethe Sølvberg / Marit Rismark, NTNU
Gruppeoppgaver - oppg1
Gruppeoppgaver - oppg2

 

Mange NUV-støttede prosjekter samarbeider med arbeids-/næringsliv. I flere av prosjektene handler samarbeidet om å utvikle faglig relevante kurs/studier for en konkret arbeidslivsaktør. Prosjektene i denne kategorien jobber med et mangfold av ulike problemstillinger, fra utformingen av gode modeller for organisering og gjennomføring av kurs, variert bruk av digitale læringsressurser, bruk av arbeidsplassen som læringsarena osv.

I denne sesjonen presenteres  tre prosjekter som tar utgangspunkt i tre ulike modeller for å tenke gjennomføring av kurs rettet mot abeids-/næringsliv. Program: 

13.00 – 13.10 Kort intro fra NUV om innsatsområdet og arbeidslivsgruppa

13.10 – 13.30 "Nettkurs som fører til kollektive læringsprosesser", Mette Villand Reichelt, HiL

13.30 – 13.50 "Forankring - hva er det og hvordan gjør vi?", Gunhild Drabløs, NMBU

13.50 – 14.45 Gruppearbeid

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.20 "Gjennomføring av EVU-kurs i spenningsfeltet mellom arbeidsliv og høyere utdanning", Astrid Margrethe Søvlberg og Marit Rismark, NTNU

15.20 -  15.45 Diskusjoner/spørsmål i plenum