Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

ledere-ny-virksomhet-web.jpg

Lederne av de tre virksomhetene som skal slås sammen etter årsskifte. Fra venstre: Jon Lanestedt (Norgesuniversitetet), Geir Strøm (PKU) og Harald Nybølet (SIU).