ledere-ny-virksomhet-web.jpg

Lederne av de tre virksomhetene som skal slås sammen etter årsskifte. Fra venstre: Jon Lanestedt (Norgesuniversitetet), Geir Strøm (PKU) og Harald Nybølet (SIU).