Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

3911-colourbox-arbeidsliv-1200x628.jpg

Illustrasjonsbilde til digitale læringsformer for arbeidslivet. Nettbrett på arbeidsbenk.
Illustrasjonsfoto: Colourbox