Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

3900-colourbox-aktivlaering-1200x800.jpg

Illustrasjonsbilde til aktiv læring. Studenter og undervisere jobber sammen.
Illustrasjonsfoto: Colourbox