Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Ekspertgruppe for digital vurdering

Ekspertgruppe for digital vurdering

Norgesuniversitetet opprettet i 2015 en ekspertgruppe for digital vurdering.

Ekspertgruppen for digital vurdering har som formål å frembringe, sammenfatte og formidle systematisk kunnskap om hvordan IKT/digital læringsteknologi kan benyttes på nye og alternative måter i underveis- og sluttvurdering av studenter, for å oppnå en god kobling mellom faglig innhold/arbeidskrav, pedagogisk prinsipper og teknologi i eksamens- og vurderingsarbeid.

Programnotatet ble vedtatt i styremøte 13. oktober 2016 og gir en rammefortelling og en oversikt over ekspertgruppens fremtidige leveranser. Leveranselisten kan endres noe underveis avhengig av ulike behov og prosesser som måtte dukke opp.

Lyst til å følge ekspertgruppen og komme med innspill? Gå til gruppens facebookside, kommenter i ulike artikler under, eller kontakt Emil Trygve Hasle.

 

Gruppens medlemmer

Emil Trygve Hasle er kontaktperson for gruppen.

Sesjonen "Digital vurdering" ved Norgesuniversitetskonferansen

Etter parallelsesjonen "Digital vurdering" på Norgesuniversitetets høstkonferanse kom det flere ønsker om ulike ressurser og samarbeidsfora.

Verktøy for analyse av vurderingsordninger

Vurderer du å søke penger fra oss innen innsatsområdet digital vurdering? Her har du en rubrikk som kan benyttes til analyse av planlagte vurderingsordninger i emner og studieprogram.

Digital vurdering kan skape bedre læring

Digital eksamen

Digitale grep kan fungere som en endringskatalysator innen høyere utdanning, om vi lykkes med å skape vurderings- og eksamensformer som har enda mer fokus på studentenes læring.