Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Ekspertgruppe for arbeidslivet og digitale læringsformer

Ekspertgruppe for arbeidslivet og digitale læringsformer

Ekspertgruppe for arbeidslivet og digitale læringsformer

Norgesuniversitetet har fra 1. mai 2016 opprettet en ekspertgruppe for arbeidslivet og digitale læringsformer.

Ekspertgruppen har som formål å frembringe, sammenfatte og formidle systematisk kunnskap om hvordan universiteter og høgskoler kan benytte digitale læringsformer for å styrke utdanningssamarbeidet med arbeidslivet og slik bidra til å dekke kompetansebehovet der. Målet er å skape utviklingssamarbeid og bidra til utforming av grunnlag for framtidig politikk på dette feltet, jf. gruppens mandat.

Målgruppene er Kunnskapsdepartement, læresteder i UH-sektoren og deres samarbeidspartnere i arbeidslivet.

Gruppens medlemmer:

  • Arvid Ellingsen, spesialrådgiver for høyere utdanning og forskning, LO
  • Vigdis Johansen, avdelingsdirektør SEVU, NMBU
  • Inger Dagrun Langseth, førstelektor lærerutdanning, NTNU
  • Mette Villand Reichelt, leder SELL, Høgskolen i Innlandet
  • Glenn Ruud, Global Head of Competence and Learning, DNV GL Oil & Gas
  • Bente Søgaard, fagansvarlig for kompetanse- og utdanningspolitikk, YS
  • Mari Arnekleiv Bækkelund, student, NSO

Fra Norgesuniversitetet sitter Hilde Ørnes og Sofie Osland i gruppen.