Oppsummering og analyse av utviklingsprosjekter 2005

Her kan du få et raskt inntrykk av omfanget av virksomheten, fordelingen av midlene, utviklingstendenser, resultater, aktuelle utfordringer på feltet, m.v.

Lederen som coach

Et studium hvor målet var å bevisstgjøre og utvikle ledernes kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen coaching og selvledelse.

Bachelor i organisasjon og ledelse

Et studium som er bygget opp slik at studentene skal erverve seg solide teoretiske kunnskaper innen organisasjons- og ledelsesfag, men samtidig legges det stor vekt på å se teori i forhold til praksis.

Praksis i bedrift - et alternativ for tredje års studenter ved bachelorstudier på Høgskolen i Harstad

Studenter i handel, service og logistikk, bedriftsøkonomiske fag og reiseliv og turisme i 3.år i bachelorprogrammet har tilbud om en alternativ bacheloroppgave, der praksis er en del av opplegget.

Program for Operativ Ledelse - samarbeid mellom NCC Construction AS og Høgskolen i Akershus.

Leder for kompetanseutvikling, Arnt Vidvei, sier om programmet Operativ Ledelse: "NCC Construction AS ønsket å gjennomføre et utviklings- og opplæringsprogram for formenn og baser (operative ledere). Vi ville tydeliggjøre roller, og styrke den operative ledelsen i våre prosjekter.

Bedriftspedagogikk for ansatte i arbeidsmarkedstiltak

I samarbeid med Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL) tilbyr Høgskolen i Akershus et studium der målsettingen er å øke den pedagogiske kompetansen hos dem som arbeider innen arbeidsmarkedstiltak (attføring, arbeid med bistand, varig tilrettelagt arbeid, og lignende).

Industriell integrering I, II, III

Prosjektet inngår som en studiepoeng-givende del av bachelor utdanningen innen Kjemi og teller 15 studiepoeng i det første året inkludert prosesskjemi (teori), dokumentasjon og miljølære.

Treårig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU og HiST

NTNU og HiST planlegger oppstart av treårig yrkesfaglærerutdanning i Trondheim fra høsten 2007. Det legges opp til tilbud innenfor følgene utdanningsprogrammer i vg. opplæring: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Helse- og sosialfag og Restaurant- og matfag.

Praksisopplegg innenfor eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning

Høsten 2006 ble det satt i gang et nytt opplegg for bachelorstudenter i økonomi og administrasjon samt ingeniørfag og byggdesign.

Oppsummering fra seminar 29.-31. august 2006 på Svalbard om samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning

Gruppen arrangerte et seminar på Svalbard for å synliggjøre gode eksempler på samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning som kan bidra til ny praksis. Se oppsummeringen fra seminaret under.

Sider