Statusrapport for 2007 for samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning

Gruppen for samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning har oppsummert hovedaktivitetene i 2007.

Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning

Voksne studenter blir provosert av å bli behandlet som luft. De får knapt noen opplevelse av gruppeidentitet. I undervisningen må det kunne gå an å ta eksempel fra disse folkenes hverdag, å erkjenne deres erfaringsbakgrunn, sier forsker Wenche M. Rønning til Universitetsavisa.

Arbeidstakeres kursdeltakelse på høyere nivå i 2009 i 1. ,2. og 3. kvartal

Antall sysselsatte med høyere utdanning som har deltatt i kurs o.l. siste fire uker, økte i første kvartal, men fallt i andre og tredje kvartal i forhold til samme kvartal i 2008.

Nye oppdrag til Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet har på tampen av året 2007 fått tildelt vel 5 millioner kroner fra Utdanningsdirektoratet. Midlene skal gå til utvikling og gjennomføring av en rekke tiltak rettet mot bruk av IKT i høyere utdanning. Tiltakene skal ha som overordnet mål å øke integreringen av IKT i fagene, øke kvaliteten i undervisning knyttet til digital kompetanse som basisferdighet og utvikle lærerutdannernes kompetanse innen IKT og læring.

Styremedlemmer 2008-2011

Norgesuniversitetets styre, som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet), består av følgende medlemmer og varamedlemmer.

Oppsummering fra Seminar på Hurtigruta 19.11.2007 om styrket samarbeid mellom arbeidsliv og høgre utdanning.

Et seminar om styrket samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning ble holdt 19.-21.09.2007 på Hurtigruta. Dette er en oppsummering fra seminaret.

Tilstandsrapport om livslang læring i Norge 2007

Kunnskapsdepartementet har laget en rapport om status i det norske arbeidet for livslang læring (Rapport 05/2007).Mange fagmiljø har bidratt til rapporten, inkludert Vox, Norgesuniversitetet og Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsdepartementet med rapport om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Kunnskapsdepartementet har i 2007 publisert en rapport fra Rambøll Management, som har hatt i oppdrag å kartlegge samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidsliv.

Norgesuniversitetets prosjektseminar 17. og 18. april 2007

Seminar for lederne i prosjekt med støtte fra Norgesuniversitetet i 2006/2007. Presentasjoner og foredrag finner du under vedlegg nedenfor.

Sider