Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Bachelorstudium - arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABf) ved Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo har i samarbeid med Oslo kommune etablert en modell for førskolelærerutdanning som innebærer at store deler av studiet vil foregå på egen arbeidsplass kombinert med samlinger på høgskolen.

Masterutdanning i Systems Engineering

Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og internasjonale teknologibedrifter på Kongsberg .

KomSam-Bygg og Anlegg

Kompetanseutvikling og FoU i samarbeid mellom entreprenørbransjen i Hedmark og Oppland og Høgskolen i Gjøvik

Statusrapport for 2007 for samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning

Gruppen for samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning har oppsummert hovedaktivitetene i 2007.

Den usynlige student. Voksne i fleksibel høyere utdanning

Voksne studenter blir provosert av å bli behandlet som luft. De får knapt noen opplevelse av gruppeidentitet. I undervisningen må det kunne gå an å ta eksempel fra disse folkenes hverdag, å erkjenne deres erfaringsbakgrunn, sier forsker Wenche M. Rønning til Universitetsavisa.

Arbeidstakeres kursdeltakelse på høyere nivå i 2009 i 1. ,2. og 3. kvartal

Antall sysselsatte med høyere utdanning som har deltatt i kurs o.l. siste fire uker, økte i første kvartal, men fallt i andre og tredje kvartal i forhold til samme kvartal i 2008.

Nye oppdrag til Norgesuniversitetet

Norgesuniversitetet har på tampen av året 2007 fått tildelt vel 5 millioner kroner fra Utdanningsdirektoratet. Midlene skal gå til utvikling og gjennomføring av en rekke tiltak rettet mot bruk av IKT i høyere utdanning. Tiltakene skal ha som overordnet mål å øke integreringen av IKT i fagene, øke kvaliteten i undervisning knyttet til digital kompetanse som basisferdighet og utvikle lærerutdannernes kompetanse innen IKT og læring.

Styremedlemmer 2008-2011

Norgesuniversitetets styre, som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet), består av følgende medlemmer og varamedlemmer.

Oppsummering fra Seminar på Hurtigruta 19.11.2007 om styrket samarbeid mellom arbeidsliv og høgre utdanning.

Et seminar om styrket samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning ble holdt 19.-21.09.2007 på Hurtigruta. Dette er en oppsummering fra seminaret.

Sider