Praksisopplegg innenfor eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning

Høsten 2006 ble det satt i gang et nytt opplegg for bachelorstudenter i økonomi og administrasjon samt ingeniørfag og byggdesign.

Oppsummering fra seminar 29.-31. august 2006 på Svalbard om samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning

Gruppen arrangerte et seminar på Svalbard for å synliggjøre gode eksempler på samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning som kan bidra til ny praksis. Se oppsummeringen fra seminaret under.

Aktivitetsplan 2006-07 for spesialkompetansegruppa om voksne studenter og fleksibel utdanning

Aktivitetene inkluderer bokprosjekt, faglig forum/seminar og orientering til styret i Norgesuniversitetet. (Planen er revidert pr. 15.05.2006)

Referat frå styremøter i Noregsuniversitetet

Styret for Noregsuniversitetet har 4-6 møter årleg.

Referata er lagde ved som .pdf-filer.

Kompetanseutvikling i samarbeid mellom arbeidslivet og Høgskolen i Telemark

Med støtte fra Norges forskningsråd har det i Telemark gjennom en årrekke vært arbeidet med utvikling av møteplasser for arbeidsliv og høgre utdanning.

Sider