Preposisjoner på norsk

En hånd holder en penn som skriver preposisjoner på et ark.

Definisjon på preposisjon (h2) Preposisjoner er en ordklasse med ubøyelige ord som beskriver forholdet mellom et substantiv eller et pronomen og resten av setningen. Preposisjoner blir vanligvis plassert foran substantiv eller pronomen og angir forhold som tid, rom og retning. Eksempler på preposisjoner (h2) På: Han går til skolen. Før: Hun skal hjem før ham. […]

Setningsadverbial

Student noterer grammatiske anekdoter for setningsadverbial.

Hva er setningsadverbial? Setningsadverbial er adverb som modifiserer meningen i en hel setning i motsetning til «vanlige» adverb som kun modifiserer ord. På engelsk kalles disse sentence adverbials. Ofte forteller setningsadverbial noe om frekvens (hvor ofte noe skjer) eller grad av sikkerhet. Setningsadverbial er en funksjon et adverbial har i en setning. Altså kan det […]