Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler - 2013

Fristen for å søke om prosjektmidler 2013 går ut i dag.

Norgesuniversitetet lyser nå ut midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høgre utdanning for 2013. Alle norske høgre læresteder kan søke. Kunnskapsdepartementet har gitt føringer for bruken av prosjektmidlene. Prosjekt NUV støtter skal bidra til at relevant utdanning av høy kvalitet gjøres tilgjengelig for studenter uavhengig av tid, sted, og livssituasjon.

Gå direkte til utlysningen her.

Dette skal gjøres gjennom utvikling av teknologistøttede fleksible utdanningstilbud og utvikling av åpne digitale læringsressurser. Prosjektene skal videre bidra til å utvikle og spre kunnskap om dette arbeidet.

Prosjektene skal forholde seg til utviklingen av eCampusprogrammet når det gjelder valg av redskaper og teknologiske løsninger. (Se veiledning: eCampus og SAK)

Prioriterte satsingsområder. Norgesuniversitetet vil prioritere gode utviklingsprosjekt innenfor disse områdene (se føringene):

  • Prosjekter innenfor SAK-samarbeid (Se veiledning: eCampus og SAK)

  • Pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av IKT - samt utvikling og deling av åpne digitale læringsressurser

  • Samarbeid mellom høgre utdanning og arbeidslivet