Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018

Universiteter og høyskoler som har jobbet systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine kan nå nominere egne fagmiljøer til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018. 

Prisen på 1 million kroner går i sin helhet til ett tiltak, og kan ikke tildeles enkeltpersoner.

Frist for nominasjoner er 14. september

Tidligere har NOKUT forvaltet prisen på vegne av Kunnskapsdepartementet. I år ligger dette ansvaret for første gang hos SIU, som i fusjon med Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid endrer navn til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) i løpet av september 2018. 

Les mer om Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning hos SIU

Tema: 

Skriv ny kommentar