Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Undervisningsutvikling for kvalitet og relevans ved Høgskolen i Molde

Studenter og undervisere på SKIFT: Bård-Inge Pettersen, Knut Peder Heen, Erik Langelo, Mads Kristiansen, Mari Bøe og Per Kristian Rekdal

Faglærere og studenter ved Høgskolen i Molde har sammen utviklet utdanningsmodellen SKIFT for å gi utdanningen et kvalitetsløft.

SKIFT er et rammeverk for å løfte kvaliteten på undervisningen innen høyere utdanning. Det er utviklet av undervisere og studenter i logistikk, men de involverte ønsker å spre modellen. Akronymet står for:

S: Samarbeid med arbeidslivet
K: Komplett faginnhold
I: Insentiver for fagutvikling
F: Faglig fellessap
T: Tingjengelig forskning

 

Samarbeid med arbeidslivet

Samarbeid med arbeidslivet er et viktig element i SKIFT. Dette betyr at relevante bedrifter inviteres til å være med å utforme kursene. Det legges opp til tettere kontakt mellom studenter og bedrift ved at studentene deltar i utviklingsprosjekter på bedriften sammen med faglærere. Slik får også bedriftene beskrevet og løst reelle problemstillinger de står ovenfor. Både studenter og bedrifter melder om at opplegget gir bedre arbeidslivsrelevant. Studentene synes også det er en motiverende arbeidsform.

 

Økt fleksibilitet

Rammeverket spesifiserer at øvinger utarbeides med konkret kontekst fra arbeidslivet og har tilhørende fyldige løsningsforslag. Kursene inkluderer øvingstimer med både faglærer og hjelpelærere, og det finnes video av både forelesninger og øvinger. Dette gjør det enklere for fjernstudenter å lykkes, og er også en fordel for campus-studenter som blir syke eller på annet vis forhindret fra å møte opp i en periode. 

 

Faglig fellesskap

Satsingen på faglig fellesskap betyr at et fag består av flere enn bare foreleser: Kolleger jobber sammen i team ettersom det legges opp til at to kurs har tandem-forelesning og pensumoverlapp. Samarbeidspartnere stiller med fagfolk som bidrar på kurset. Kursene inkluderer også en hjelpelærer. Slik opplever studentene økt sammenheng mellom fagene, og får undervisning av et faglig robust team med dynamikk og mangfold.

 

Studentene inkuderes i forskningen

Etter eget ønske får studentene kan få et innblikk i og delta i forskningsaktiviteter. De kan bli medlem av en forskningsgruppe og delta i arbeidssesjoner, gjennomganger og presentasjoner. Slik får de innblikk i hva som skjer på forskningsfronten. Studentene opplever ordningen som inspirerende.

Les mer om SKIFT her.

Skriv ny kommentar