Tradisjonell undervisning dominerer i høyere utdanning

Selv om de fagansatte mener studentaktiv undervisning gir best læringsutbytte, er forelesninger fortsatt den mest brukte undervisningsmetoden på norske universiteter og høyskoler. 

Det kommer frem i den nye Underviserundersøkelsen til NOKUT, som ble presentert tirsdag 10. januar. 

– Vi har lenge jobbet for en nasjonal spørreundersøkelse som også viser undervisernes syn på kvaliteten i høyere utdanning. Undersøkelsen gir viktig innsikt i hvordan underviserne vurderer sin egen og studentenes innsats, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en nyhetssak på NOKUTs egen nettside.

Velger bort de mest læringseffektive metodene

Lærersentrert undervisning, som forelesninger og seminarer, er mer brukt enn studentaktive arbeidsformer, til tross for at de studentaktive blir vurdert å gi best læring. Noe synes å holde lærerne tilbake fra å bruke det de mener er de mest læringseffektive metodene, heter det i rapporten.

– Det er gode grunner til å tro at vi vil se mer innovativ undervisning i sektoren fremover. Den kommende stortingsmeldingen om kvalitet forventes å inneholde konkrete innspill om merittering for undervisning. Dette, kombinert med en mulig nasjonal konkurransearena for fornyelse av utdanningsprosesser, vil kunne bidra til at underviserne i større grad velger mer studentaktive læringsformer, sier Hilde Ørnes, nestleder ved Norgesuniversitetet. 

Hun viser videre til NIFUs evaluering av eCampus-programmet, som kom før jul. Der fremheves et behov for mer fokus på digitalisering, siden studentaktive læringsformer kan understøttes av digitale verktøy. 

Effektiv bruk av undervisningstid

Underviserundersøkelsen viser at det aldri har blitt brukt mer tid på undervisning og veiledning. I gjennomsnitt bruker faglig ansatte 54 % av arbeidstiden på undervisning, mot 30 % på forsknings- og utviklingsarbeid. 

– Det hadde vært interessant å kartlegge hvordan samlet tid brukt til undervisning- og veiledning faktisk brukes. Vi har tro på at bruk av digitale verktøy kan bidra til at noe av tiden kan brukes mer effektivt, sier Ørnes.

Les mer fra Underviserundersøkelsen

Klikk her for sentrale funn fra undersøkelsen (PDF)

Les hele rapporten her (PDF)

Skriv ny kommentar