Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

To NUV-prosjekter nominert til Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris

Christian Auby, Morten Goodwin og Per-Arne Andersen
Christian Auby, Morten Goodwin og Per-Arne Andersen

Prosjektene T-FLIP ved UiA og Flexphil ved UiO er blant 13 nominerte til årets utdanningskvalitetspris.

Norgesuniversitetets arbeid er i bunn og grunn kvalitetsarbeid og stimuleringsmidlene vi lyser ut årlig er et viktig verktøy i dette arbeidet. Derfor er vi veldig glade for at to prosjekter som har fått støtte fra oss er nominert til Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris.

T-FLIP

T-FLIP står for testdrevet ferdighetslæring i programmering, og har som mål å prøve ut og etablere en ny læringsteknologi for studentene i programmeringsfag.

Dagens undervisning i programmering på universitet og høgskole treffer ikke arbeidslivets behov. Derfor har prosjektet fra dag én hatt god dialog med aktører i næringslivet.

Prosjektet utvikler løsninger for automatisk evaluering og tilrettelegging av programmeringsoppgaver.  En slik løsning kan benyttes både i tradisjonelle klasserom eller i MOOCs. Løsningen baserer seg på standard næringslivsvektøy og metoder.  Retting av studentoppgavene baserer seg på såkalte enhetstester, en etablert metode i næringslivet.

Studentene liker den nye måten å jobbe på. De er positive til automatisk tilbakemelding, og bruker det aktivt. Automatisk testing er likevel ikke en erstatning for læreren, som fortsatt har en viktig rolle i undervisningen. Testene gjør det mulig å kjøre flere oppgaver uten at det går utover kapasiteten til læreren, og læreren kan fokusere på å evaluere oppgaver som ikke lar seg enkelt teste.

Prosjektet er et samarbeid mellom UiA, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Noroff University College.

I nominasjonen står det: ” Programmering er sett på som en stadig viktigere ferdighet og er blant annet et ønsket satsningsområde fra regjeringen. T-FLIP har på en fremragende måte bidratt til å øke utdanningskvaliteten i programmeringsfag i høyere utdanning. Prosjektet har forbedret programmeringsutdanningene ved å utvikle verktøy med en testdrevet, arbeidslivsnær undervisningsmetodikk. Dette øker klart utdanningens relevans. Relevansen er sikret med tilbakemelding fra næringslivet.”

Les et intervju med prosjektleder for T-FLIP.

Flexphil

FlexPhil, et gratis nettbasert kurs i Examen Philosophicum. Kurset er åpent for alle, også de som ikke studerer ved UiO.

Exphil er obligatorisk for alle som skal ta en bachelorgrad på UiO. Flertallet følger den såkalte seminarmodellen og får tett oppfølging, mens de øvrige – om lag 1500 i semesteret – melder seg opp i selvstudievarianten. Der var strykprosenten skyhøy: 40 prosent. Exphil er et vanskelig emne som krever mer selvstendig arbeid enn mange av de som går rett fra videregående skole og til selvstudier er klare for.

Derfor er undervisningen i Flexphil laget for å holde på oppmerksomheten til 19-åringer. Et eksempel kan være at et filosofisk emne presenteres gjennom en samtale mellom to forelesere. FlexPhil består av 14 moduler, én for hver uke i semesteret. Hver modul inneholder ti videoer med slike samtaler.

For å hjelpe med progresjonen og motivere studentene til å repetere underveis, finnes det quizer til hver video og en avsluttende test for hver modul.

Studentene på Flexphil er fornøyde. Hele 46 prosent syntes kurset var bedre enn forventet. Quizene var mest populære, men også videoene var mye brukt.

I nominasjonen står det: "Flexphil er et nettkurs som er gratis og åpent for alle. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Institutt for filosofi, ide- og klassiske språk (IFIKK) og Gruppe for digitale medier og læring ved Universitetets senter for informasjonsteknologi, begge ved UiO. På Flexphil kan studentene se videoer med filosofiske dialoger og få spørsmål og svar knyttet til lærebøkene, quiz, og ulike tester hvor de selv kan måle sin framgang. Etter to år i drift har resultatet vært svært godt og bidratt til at det moderne masse-universitet kan nå studentene gjennom et medium de er fortrolige med."

Les mer om Flexphil

Utdanningskvalitetsprisen

Utdanningskvalitetsprisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning. Konkurransen og premien på 1 million skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine. Prisen forvaltes av NOKUT.

Les mer om utdanningskvalitetsprisen og de andre nominerte.

Skriv ny kommentar