Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

UiA-prosjekt lever videre i norsk oppstartsselskap

Læringsplattformen Diggit er snart klar for det internasjonale markedet. Her er gründerne sammen med kunder etter en test.

Prosjektet T-FLIP har endret undervisningen i programmeringsfag ved UiA. Nå lanserer tidligere studenter sitt eget kodelæringsverktøy, med et internasjonalt marked. 

Da Universitetet i Agder (UiA) i 2013 tok kontakt med næringslivet for å kartlegge hvilke verktøy bedriftene bruker og hvordan de jobber med programmering, fikk de bekreftet mistanken om at undervisningen ikke samsvarte med arbeidslivets behov. 

Morten Goodwin, UiA.
– En etablert standard i arbeidslivet er såkalt testdrevet utvikling, det vil si at programmereren i tillegg til selve dataprogrammet også utvikler små testprogrammer som bekrefter at løsningen fungerer. Denne metodikken var fraværende i vår undervisning, forteller førsteamanuensis ved institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Morten Goodwin.

Han var prosjektleder for T-FLIP, som står for testdrevet ferdighetslæring i programmering. Prosjektet var delvis finansiert av Norgesuniversitetet, og har hatt stor betydning for undervisningen i programmeringsfag ved UiA.

– Studentene lærer nå å bruke både arbeidsmetodikken og verktøyene de vil møte når de går ut i jobb, inkludert versjonskontroll, integrasjons- og byggemiljø, forklarer Goodwin. 

Fortsetter i to retninger  

T-FLIP er formelt avsluttet, men fortsetter videre i to retninger. UiA internfinsansierer et prosjekt T-FAI, som står for testdrevet ferdighetslæring for AI-kurs, for å viderutvikle T-FLIP til å passe på kursene innenfor kunstig intelligens på Master IKT og Bachelor Data. I tillegg har tidligere T-FLIP-studenter etablert sin egen bedrift, SciCode, som om kort tid lanserer den interaktive læringsplattformen Diggit. Deler av ideen ble i tidlig fase til da Magnus Lysfjord, som nå er CEO i SciCode, fikk veiledning av Morten Goodwin og hans kollega Christian Auby ved UiA.

– Jeg var veileder for Magnus da han var en del av T-FLIP, og har hjulpet han med det rent faglige. Sammen med flere av sine tidligere studiekamerater har han nå bygd et helt nytt produkt, som handler om automatisert læring. Jeg syns det er flott at metodikken vi jobbet med i T-FLIP fungerer godt ikke bare i akademia, men også i det private næringsliv, sier Morten Goodwin. 

Magnus Lysfjord er full av lovord om sin tidligere veileder, og den jobben han har gjort med T-FLIP. 

– Bruken av automatisk tilbakemelding revolusjonerte undervisningen i programmeringfag, og er svært motiverende for studentene, sier han. 

Internasjonalt potensial 

Sammen med Simen Fossnes og Tarek Rahou etablerte Magnus Lysfjord SciCode i 2017. De fikk én million kroner i støtte fra Forskningsrådet til å videreutvikle ideen om en interaktiv læringsplattform som skal gjøre studiehverdagen enklere og morsommere for mange studenter. 

– Med Diggit, som er læringsplattformen vår, kan læreren enkelt og raskt lage oppgaver uten å måtte programmere. Studentene får umiddelbar tilbakemelding på øvelsene de gjør, noe som forbedrer læringsprosessen betydelig, sier Lysfjord, som har stor tro på kommersiell suksess. 

– Potensialet er enormt. Vi lager en plattform med høy kvalitet, blant annet etter modell fra amerikanske Codeacademy. Vår løsning er likevel bedre tilpasset forholdet mellom lærer og studenter, og med større mulighet for skreddersøm.

SciCode har vokst det siste året, og teller i dag 23 interns i tillegg til de tre etablererne. I løpet av våren lanserer de plattformen. Per i dag er løsningen presentert for skoler i Norge og i Frankrike, sistnevnte fordi en av SciCode-etablererne er fransk. Lysfjord er klar på at de ser et internasjonalt potensial. 

– Ja, vi tenker globalt. Helt klart, avslutter han. 

Skriv ny kommentar