Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Stor suksess med digitalisert videreutdanning

Jan Ove Færstad, Nina Henriksen og Per Hegli, som alle har bidratt til det nye tilbudet. Foto: Tor Berglie

Styrt selvstudium, jevn studieprogresjon og aktiv læring har vært nøkkelen til suksess for videreutdanningen UiB tilbyr i samarbeid med utdanningsselskapet Addisco. 

Etter ønske fra Addisco, et utdanningsselskap eid av Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), har Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Institutt for samfunnspsykologi og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), samarbeidet om å omarbeide og videreutvikle tre eksisterende videreutdanningstilbud innen juss, organisasjonspsykologi og teknologiledelse. Prosjektet har fått støtte fra Norgesuniversitetet. 

– Gjennom utstrakt bruk av digitale læringsplattformer i undervisningen er det nå lettere for studentene å kombinere videreutdanningen med jobb og familie, forklarer Nina Henriksen, daglig leder i Addisco. 

Omvendt klasserom som metode 

FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping. Mange av medlemmene er knyttet til oljeindustrien, ofte med skiftarbeid på oljeplattform. 

– Tidligere var studiet sentrert rundt to samlinger som i all hovedsak besto av forelesninger. Arbeidssituasjonen gjorde det vanskelig for mange å delta på disse, dermed gikk de glipp av sentrale læringsaktiviteter, sier Henriksen. 

I den nye videreutdanningsmodellen er studiet strukket ut i tid over et helt semester. Omvendt klasserom anvendes som metode, det vil si at studentene tilegner seg teori i forkant av samlingene. Undervisningen er bygd opp med basis i den digitale læringsplattformen “Mitt UiB”, som gir en rekke muligheter for videoforelesninger og diskusjonsforum på nett.

Øker jobbmulighetene 

Arbeidslivsforskningsinstituttet (AFI) har undersøkt videreutdanningstilbudet FLT tilbyr sine medlemmer gjennom Addisco. Rapporten “Partsamarbeidets kompetanseeffekter” trekker fram at videreutdanningen har svært positive effekter på jobbmulighetene, og øker studentenes “ansettbarhet”. Videre framkommer det at tilrettelegging av undervisningen er avgjørende for at studentene fullfører utdanningen.

Tommy Grundvig fra Fredrikstad mottok nylig diplom for å ha fullført 60 studiepoeng i teknologiledelse. Han har tatt flere kurs gjennom Addisco tidligere, og er full av lovord om tilbudet. 

– Grunnen til at jeg begynte med videreutdanning var at jeg følte jeg stagnerte i min tidligere stilling som teknisk funksjonær i Jøtul. Etter å ha tatt videreutdanning rykket jeg opp et hakk, og endte til slutt som avdelingsleder, og det er mye på grunn av videreutdanningen, sier han.

UiB på sin side er glade for å kunne tilby en av landets beste videreutdanninger gjennom samarbeidet med Addisco, et samarbeid som har gitt svært positive effekter også internt på institusjonen. 

– Prosjektet har ført til økt samarbeid mellom fagmiljøene som er involvert. Foreleserne får erfaringer fra “det virkelige liv” gjennom møtet med studentene, og dermed mer innsikt i behovene for kompetanse i næringslivet. Dette gir igjen positive ringvirkninger for undervisningen på våre ordinære studieprogram, forteller Jan Ove Færstad, førsteamanuensis og koordinator for prosjektet ved UiB.

Skriv ny kommentar