Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Stor interesse for å digitalisere lærerutdanningene

Illustrasjonsfoto: Colourbox

11 prosjekter fra 10 ulike institusjoner har søkt om midler til digitalisering av grunnskolelærerutdanningene. Til sammen er det søkt om 198 millioner kroner. 

Regjeringen vil styrke den digitale kompetansen til lærerstudentene, og bevilger derfor 89,6 millioner kroner fordelt på de neste tre årene til prosjekter som gjør lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale. Norgesuniversitetet har administrert utlysningen, og er ansvarlig for å behandle søknadene. 

– Det er godt å se at nesten hele grunnskolelærerutdanningssektoren har mobilisert krefter til denne utlysningen, og at de tar i bruk et nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk gjennom referansegrupper og samarbeid for øvrig. Skoleeiere, skoler, og praksislærere er også involvert på ulikt vis. Dette blir det spennende å jobbe mer med, sier seniorrådgiver Emil Hasle ved Norgesuniversitetet, som har hatt hovedansvar for utlysningen. 

Bakgrunn: Norgesuniversitetet lyser ut 89,6 mill. til digitalisering av grunnskolelærerutdanning

 

 

Skriv ny kommentar