Søk om prosjektmidler for 2019

Studenter som samarbeider med digitale verktøy

Vi lyser ut utviklingsmidler for toårige prosjekter med oppstart i 2019. Utlysningen skal fremme prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. 

Om utlysningen

Utlysningen gjelder de samme tre prioriterte områdene som tidligere:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Prosjektene skal utvikle læringsdesign som utnytter teknologi til å fremme studentenes læring, og dokumentere erfaringene fra dette arbeidet. Se generelle vurderingskriterier og vurderingskriterier for hvert av de tre områdene.

Alle norske, akkrediterte universiteter og høyskoler kan søke. Institusjoner med utdanninger som er akkreditert som høyere utdanning, kan også søke.

Søknadsveiledning

Norgesuniversitetets høstkonferanse blir arrangert i Tromsø 19. og 20. september. Der blir det delt erfaringer fra aktive prosjekter, og vi gir veiledning til dere som søker midler.

Fram til søknadsfrist kan du få veiledning på telefon eller via nettmøte. 

  • For prosjekter rettet mot aktiv læring, kontakt Jon Lanestedt
  • For prosjekter rettet mot digitale læringsformer for arbeidslivet, kontakt Hilde Ørnes
  • For prosjekter rettet mot digital vurdering, kontakt Emil Trygve Hasle

Søknadsfrist er 22. oktober.

Gå til utlysningen

Skriv ny kommentar