Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Søk om prosjektmidler for 2019

Studenter som samarbeider med digitale verktøy

Vi lyser ut utviklingsmidler for toårige prosjekter med oppstart i 2019. Utlysningen skal fremme prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. 

Om utlysningen

Utlysningen gjelder de samme tre prioriterte områdene som tidligere:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Prosjektene skal utvikle læringsdesign som utnytter teknologi til å fremme studentenes læring, og dokumentere erfaringene fra dette arbeidet. Se generelle vurderingskriterier og vurderingskriterier for hvert av de tre områdene.

Alle norske, akkrediterte universiteter og høyskoler kan søke. Institusjoner med utdanninger som er akkreditert som høyere utdanning, kan også søke.

Søknadsveiledning

Norgesuniversitetets høstkonferanse blir arrangert i Tromsø 19. og 20. september. Der blir det delt erfaringer fra aktive prosjekter, og vi gir veiledning til dere som søker midler.

Fram til søknadsfrist kan du få veiledning på telefon eller via nettmøte. 

Søknadsfrist er 22. oktober.

Gå til utlysningen

Kommentarer

Er det mulig for fagskoler å søke på disse midlene?

Hei! I utlysningen står det: "Alle norske, akkrediterte universiteter og høyskoler kan søke. Institusjoner med utdanninger som er akkreditert som høyere utdanning, kan også søke." Vi har lyst ut midler spesifikt for fagskoler i fjor og i år, og har grunn til å tro at det kommer en lignende utlysning neste år, så velkommen tilbake da. 

Skriv ny kommentar