Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Sesjonen "Digital vurdering" ved Norgesuniversitetskonferansen

Etter parallelsesjonen "Digital vurdering" på Norgesuniversitetets høstkonferanse kom det flere ønsker om ulike ressurser og samarbeidsfora.

Vi vil inviterer dere til å starte diskusjonen på facebooksiden hvor ekspertgruppen også vil legge ut informasjon etterhvert som leveransene produseres.

Om et par uker kommer programnotatet hvor dere kan se nærmere hva gruppen skal jobbe videre med fremover.

Vi vil også gjøre dere oppmerksomme på workshoppen vi skal ha om digital vurdering den 18. november. Workshoppen vil arrangeres ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Mer informasjon kommer.

Samt ekspertgruppen har også en landingsside på NUV sine nettsider. På denne siden vil du også finne matrisen for vurdering

Fremtidige artikler, programnotat med mer vil man også kunne finne under landingssiden til ekspertgruppen.

Skriv ny kommentar