Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Satser langsiktig på åpen deling på nett

Illustrasjonsfoto for Bokskapet HiOA.

Med den digitale publiseringsløsningen Bokskapet gjør HiOA digitale læreverk åpent tilgjengelig på nett. En driftsavtale med BIBSYS sikrer langsiktighet i prosjektet.

Avtalen mellom BIBSYS og HiOA ble inngått i begynnelsen av november i år, og løper frem til 2020 med opsjon på forlengelse.

– Dette er en strategisk satsing som gjør det mulig for oss å være til stede med digitale læringstilbud på den nasjonale og internasjonale arena, forklarer Helge Høivik ved HiOA.

Foreløpig er bare ett læreverk publisert hos BIBSYS, et nettbasert kurs i anatomi og fysiologi. 15 til 20 nye titler ligger på beddingen for 2017.

Et organisatorisk utviklingsperspektiv

Bokskapet er publiseringsdelen av MOOCAHUSET ved HiOA. Arbeidet med MOOCAHUSET startet allerede i 2013, og fikk i 2015 støtte fra Norgesuniversitetet som et utviklingsprosjekt over to år.

– Norgesuniversitetet har med andre ord spilt en viktig og positiv rolle i utviklingen av Bokskapet, sier Høivik.

Formålet med MOOCAHUSET var å utarbeide en modell for bruk av MOOC-er. Prosjektgruppen så ikke bare på tekniske løsninger, men hadde et sterkt organisatorisk utviklingsperspektiv.

– Gjennom flere trinn utviklet vi vår egen forståelse og organisasjonsmodell. Bokskapet er resultatet av dette arbeidet, forteller Helge Høivik.

For å senke terskelen for publisering i Bokskapet, har HiOA opprettet et internt læreverksted. Arbeidet støtter seg på en pedagogisk modell de har kalt PISA, som står for Presentasjon, Interaksjon, Samhandling og Analyse.

Kvalitetssjekk og merittering

Høivik trekker frem fire ulike måter å forstå digitalisering i høyere utdanning på:

  1. Det handler utelukkende om verktøy og tekniske løsninger
  2. Det handler om administrasjon av studenter, klasser og kull som i et LMS
  3. Det handler om å organisere samtaler på tvers av institusjonsgrenser
  4. Det handler om publisering i digitale læreverk

– Vi har konsentrert oss om publiseringsdelen. Den er konkret, og kan inngå i organisert produksjon, kvalitetsheving og merittering, sier Høivik.

Når et digitalt læreverk er ferdig utviklet sendes det til MOOCAHUSET for kvalitetssjekk. Både kurs og underliggende læringsobjekter gjennomgås før publisering.

– Å få læreverk publisert bør bli meritterende. Derfor utvikler vi nå kvalitetskriterier og en godkjenningsprosess. Når ordningen er på plass ser vi for oss at publisering i Bokskapet inngår i kvalifiseringsvurderinger til opprykk til førstelektor, dosent og merittert lærer, avslutter Helge Høivik.

Skriv ny kommentar