Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Referat frå styremøter i Noregsuniversitetet

Styret for Noregsuniversitetet har 4-6 møter årleg.

Referata er lagde ved som .pdf-filer.

Vedlegg: