Referat frå styremøter i Noregsuniversitetet

Styret for Noregsuniversitetet har 4-6 møter årleg.

Referata er lagde ved som .pdf-filer.

Vedlegg: