Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Rederiet Wilhelmsen satser på VR

Rederiet Wilhelmsen mener bruk av Virtual Reality-teknologi (VR) blir noe av det viktigste innenfor kompetanseheving framover. Nå satser de på å lære ansatte presentasjonsteknikk gjennom VR-briller. 

Å presentere noe foran en full sal kan sette en hver ute av spill. Wilhelmsen satser derfor på å lære ansatte og ledere bedre presentasjonsteknikk ved hjelp av virtuelle tilhørere i en virtuell sal.  Wilhelmsen samarbeider med Virtual Speech om testing av piloten: 

 • Den enkelte får utdelt et VR-brillesett.
 • Du lager en presentasjon og laster den inn app på telefonen din.
 • Du tar på deg brillene og er dermed inne i et et svært konferanserom, der det føles som om du er fysisk til stede.
 • Det er såkalt Augmented reality – «ordentlige» mennesker, som ser presentasjonen din. Når du begynner å prate, blir det stille i rommet.
 • Algoritmer  analyserer øynene dine, om du har du kontakt med publikum, og antall ord per minutt.
 • Deretter måler algoritmene lydnivået på stemmen din, og analyserer nervøse ord. 

– Det er en kraftfull 360 graders opplevelse, som tar tak i sansene dine. Mye folk og møbler er i rommet, en telefon ringer forstyrrende og noen går i døra, forklarer Glenn Ruud, Global Learning & Development Director.

Responsen fra de ansatte på piloten er så bra at de skal gi tilbudet til flere. 

– De opplever en virkelighetnærhet, hvor flere sanser tas i bruk, noe som igjen fører til økt læring og mestringsopplevelse. Vi har bare såvidt kommet i gang med dette, men det er et område som vil prioriteres, sier han

Salg og mindfullness

Direktøren gleder seg til å prøve simuleringen på andre områder også: 

– Vi skal teste teknologien på dilemmatrening i forhold til salg. Vi kan sende folk på kurs uten å få den endringen vi ønsker. Derfor håper vi at denne teknologien skal øke læringen gjennom gode læringsopplevelser og repetisjon.

Wilhelmsen skal også prøve VR-teknologi innenfor mindfulness og meditasjon for å håndtere stress og tid, og komme i kontakt med seg selv.

– Vi liker å jobbe i piloter, lære fra pilotene og hvis ting fungerer så har vi større utrullinger, sier Glenn Ruud.

Fordeler med VR i læring og utvikling:

 • Forskning viser at kunnskapen sitter bedre ved hjelp av VR-trening.
 • Eksperimentering med nye læringsteknologier kan øke skaleringen av læring og sikre systematisk repetisjon.
 • Teknologien bringer deg et skritt nærmere virkeligheten enn for eksempel en læringsplattform, og kan fungere som et supplement til andre simuleringsaktiviteter, som rollespill.
 • Engasjementet øker hos de ansatte når man introduserer noe nytt.
 • Kan også vurderes for å presentere produkter til kunder. 

Wilhelmsen tar i bruk en skala av teknologier for læring, og kombinerer det med fysiske møteplasser og effektive kunnskapsdelingsmekanismer. 

Virtual reality
Virtual Reality

Dilemmatrening med avatarer

Rederiet samarbeider med Attensi på simuleringstrening. Prosjektet kombinerer dilemmatrening i dialog med avatarer og effektive systemtreningsprosesser kombinert med rangeringsoversikt.  

– Vi ser at disse spesielt øker konkurranseteften hos våre ansatte og får dem til å spille til de klarer å slå kollegaene. Med spillopplevelser og konkurranser ser vi at våre ansatte ofte repeterer treningene og dermed øker læringseffekten.

"Det blir mer simuleringstrening og bruk av teknologier som VR. Der kan vi nemlig bevege oss ut og inn av scenarier som er tett opp mot virkeligheten. Dette blir noe av det viktigste framover innenfor kompetanseheving: Å skape sterke læringsopplevelser ved bruk av moderne teknologi – kombinert med fysiske møteplasser og effektive kunnskapsdelingsmekanismer"

– Glenn Ruud, Global Learning & Development Director i Wilhelmsen

Slik jobber Wilhelmsen med læring i et globalt perspektiv

Bruker simuleringsteknologi med avatarer for å gjøre ansatte til bedre selgere.

Læringsmodellen 70:20:10 er navet i læringsfilosofien til Wilhelmsen.

Skriv ny kommentar