Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Petter Kongsgården kåret til årets nettlærer

Petter Kongsgården mottar prisen som årets nettlærer.
Petter Kongsgården mottar prisen som årets nettlærer.

Petter Kongsgården, høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, ble nylig tildelt prisen som årets nettlærer av bransjeorganisasjonen Fleksibel utdanning Norge (FuN).

Valget falt på Kongsgården fordi han prøver ut digitale verktøy, vinner erfaringer, går videre og formidler sine erfaringer, skriver fleksibelutdanning.no.

Juryen har lagt vekt på Kongsgårdens innovative bruk av teknologi for interaksjon og oppfølging av studenters læringsprossess i nettbasert undervisning. Han varierer undervisningen, og utfordrer både seg selv og studentene på en måte som gir gode resultater.

I tillegg deler han sine erfaringer med andre gjennom foredrag og publikasjoner. I vår holdt han et innlegg om studentaktiv læring med sosiale nettverk på Læringsfestivalen. 

Les vår artikkel om Kongsgårdens innlegg på Læringsfestivalen her

Nettunderviserens viktigste oppgaver

På spørsmål fra fleksibelutdanning.no om hva som er nettunderviserens viktigste oppgaver eller roller, peker han på to ting: 

– Å legge til rette for et godt samspill mellom studentene og mellom studentene og meg, og å bidra til at studentenes læringsprosesser er transparente. Det vil si at de er synlige, og hvor jeg legger opp til "vurdering for læring" med feedback både som "medstudent-vurdering" og lærervurdering.

Les mer om bakgrunnen for Kongsgårdens pris på fleksibelutdanning.no

Skriv ny kommentar