Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Oppdaterte kvalitetsnormer for nettbasert utdanning

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning

Fleksibel utdanning Norge (FuN) har nettopp lansert 2015-versjonen av Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning: Kvalitet i alle ledd. Disse var sist revidert i 2011.  

Normene, som er en rekke krav FuN mener det er rimelig å  stille til aktører som tilbyr nettbasert utdanning, er inndelt i fire hovedkategorier:

  • kvalitetsledelse
  • studieutvikling
  • informasjon og veiledning
  • studiegjennomføring


Målet er at normene skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanningen, parallelt med og i samsvar med kvalitetssikringsarbeidet til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

Les kvalitetsnormene i sin helhet her (PDF)