Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ny rapport om kvalitetsmodeller for e-læring

International Council for Open and Distance Learning (ICDE ) publiserte nylig rapporten "Quality models in online and open education around the globe: State of the art and recommendations".

Rapporten inneholder en global oversikt over kvalitetsmodeller i nettbasert og åpen utdanning, og kommer blant annet med flere anbefalinger om kvalitetssikring av e-læring. Viktigst er det å skape en delingskultur innen alle sektorer av utdanning og å fokusere på samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, i stedet for at alle utvikler egne løsninger.

Les mer og last ned rapporten her