Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ny læringslab i Media City Bergen

Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi, skal den nye læringslaben i Media City Bergen bidra til å fornye undervisningen ved UiB.

Den nye læringslaben har vært et delprosjekt i DigUiB-programmet. DigUiB ble igangsatt for snart fire år siden, og har hatt som oppgave å drive universitetets arbeid med digitalisering som verktøy for innovasjon og kvalitet i undervisning og formidling.

– Laben er til for fornying av formidling og undervisning ved UiB, eller kanskje aller mest til fornying av undervisningen. De fleste av prosjektene våre dreier seg om undervisning, forteller leder av UiBs læringslab, Kjell Øvre Helland. 

Tverrfaglig jobbing 

De ansatte ved læringslaben har ulik bakgrunn. Noen har jobbet med medieproduksjon, andre er universitetspedagoger. Noen kommer fra læringsstøttemiljøene, andre har jobbet med nettbasert etter- og videreutdanning. Antall ansatte varierer avhengig av prosjektporteføljen, men som en hovedregel er mellom 10 og 12 person tilknyttet laben. 

– Den tverrfagligheten vi har når det kommer til pedagogikk og teknologi er en stor fordel, sier Øvre Helland, som selv har lang fartstid fra TV 2. 

Øvre Helland er opptatt av at fagmiljøene skal oppleve laben som et lavterskeltilbud. 

– Mange tar kontakt med oss direkte, og det er vi veldig glad for. Henvendelsene gjelder både stort og smått. Mange spør om å få låne utstyr, eller de ber om tips og råd. Andre vil ha hjelp til å lage en dokumentarfilm, etablere et forskningsprosjekt eller lignende, sier han.  

Et tilbud for alle  

For at hele universitetet skal ta del i utviklingen av digital undervisning og formidling, driver laben også oppsøkende virksomhet. 

– Samarbeid mellom laben og fagmiljøene oppstår på forskjellige måter. Vi er opptatt av at alle skal se nytten av å jobbe med oss, enten de ligger langt framme i digitaliseringsarbeidet eller såvidt er i startgropa, sier Øvre Helland, og legger til at laben er både inviterende og åpen. 

Laben viser seg fram for fagmiljøene på ulike måter, og kjører gjerne el-sykkel til campus for å presentere tilbudet sitt. 

– Vi har arrangert flere seminarer for å fortelle fagmiljøene hva vi kan tilby av både utstyr og bistand. I tillegg har vi hatt ledelsen ved de ulike fakultetene på kurs hos oss. Vi vet at det er viktig med forankring i ledelsen hvis man skal lykkes med digitalisering, forteller Kjell Øvre Helland. 

Laben arrangerte nylig kurs i bruk av mobiltelefon og redigering av video. Lyd, bilde, tekst og grafikk er noe de får mange spørsmål om. 

Tett samarbeid med medieaktørene i Media City Bergen 

Læringslaben flyttet inn i Media City Bergen i august i år, og anser muligheten for tettere samarbeid med de andre medieaktørene i klyngen som svært fordelaktig. 

– Vi ser på lokaliseringen i Media City Bergen som en mulighet til kraftig fornying. Blant annet har vi et omfattende samarbeid med TV 2 og andre mediebedrifter. Universitetets medieutdanning er også til stede her, og kan med det tilby svært praksisnær utdanning, sier Øvre Helland. 

– De vi til syvende og sist håper vil merke endringen vi får til gjennom læringslaben, er studentene ved at underviserne i økende grad bruker digitale verktøy til å aktivisere dem i deres egen læring, sier viserektor for utdanning og leder for DigUiB-programmet, Oddrun Samdal, og legger til: 

– I neste omgang vil økt studentaktivitet i læringsarbeidet på det enkelte emne, kunne bidra til at flere fullfører både emnet og graden de ønsker å oppnå.  

Se bilder fra læringslaben 

Skriv ny kommentar