Ny ekspertgruppe for digitalisering og utdanningskvalitet

Norgesuniversitetet har oppretta ei ekspertgruppe for digitalisering og utdanningskvalitet med virketid ut 2017. Den tek opp stafettpinnen frå den tidlegare ekspertgruppa for kvalitet i IKT-støtta utdanning, som avslutta sitt arbeid i 2013, men med nytt mandat, nye oppgåver og fleire nye medlemmer. Nytt er blant anna at ekspertgruppa i sitt arbeid vil ha tett kobling mot dei tematisk fokuserte prosjektklyngene det er utlyst middel for i år. 

Les meir om den nye ekspertgruppa her