Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Norgesuniversitetet lyser ut 89,6 mill. til digitalisering av grunnskolelærerutdanning

Undervisningssituasjon med teknologi
Foto: Colourbox

Vi lyser ut midler til store prosjekt hvor hele grunnskolelærerutdanninger får muligheten til å bygge digital kompetanse i alle ledd.

Som ledd i Regjeringens satsning på grunnskolelærerutdanningene, er det ønske om å styrke den digitale kompetansen hos kandidatene fra disse utdanningene, samt å styrke digital kompetanse i de profesjonelle felleskapene i skolen gjennom videreutdanningstilbudet for lærere.

– For regjeringen er det viktig at Norge beholder sin posisjon som kunnskapssamfunn. Da er det viktig at lærerne, som har en av landets viktigste jobber med å utdanne neste generasjon, har god digital kompetanse, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Lærerne skal selv kunne finne, kritisk vurdere, velge og integrere digitale læremidler og læringsressurser, og lede læringsarbeid i digitale omgivelser. De må forstå den digitale verden yrket skal utøves i. Derfor er det nødvendig med pedagogisk, didaktisk og digital kompetanse for å gi den undervisningen som til enhver tid er hensiktsmessig. Lærerne skal kjenne til relevant forskning om, og erfaringer med, integrering av digital teknologi, læremidler og læringsressurser. Det fordrer at kandidatene blir innlemmet i kunnskapskulturen hvor man finner ny forskning og erfaringer innen området.

– Med denne tildelingen får hele lærerutdanningsmiljø muligheten til å utforske det pedagogiske og didaktiske handlingsrommet digital teknologi gir de enkelte fag, og tilpasse studieplaner og læringsaktiviteter deretter. De får koblet til seg intern og ekstern kompetanse, og får i oppgave å utvikle og spre kunnskap fra prosjektene så det kommer alle lærerutdanningene til gode, sier seniorrådgiver Emil Trygve Hasle hos Norgesuniversitetet, som har fått ansvar for utlysningen på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Les mer og søk om prosjektmidler her.

Her kan du lese pressemeldingen fra regjeringen.

[Oppdatert] Regjeringen har laget en ny digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen som ble lagt ut 25. august.

Skriv ny kommentar