Nettsuksess for svensk høgskole

Ved å satse på nett gikk Høgskolan i Dalarna i Sverige fra å være regional høgskole til å bli nasjonal høgskole på få år.

I 2002 bestemte Høgskolen i Dalarna seg for å satse på nettbasert utdanning, og i 2011 nådde de toppen med 12.000 studenter på nett. Tallet for campus-studenter var i samme år rundt 3000.

- Vi har gått fra å være regional høgskole, til å bli nasjonal høgskole på få år. Nå har vi også blitt internasjonal høgskole, med studenter fra 50 ulike land, fortalte Stefan Rodheim fra høgskolen på podcast og digital eksamen-konferansen "Ja takk, begge deler" i Tromsø.

Han legger ikke skjul på at det er satsingen på nettbaserte kurs som ligger bak suksessen, og han viser også til disse suksessfaktorene:

  • Støtte fra ledelsen
  • Enkelt egenprodusert opptaksverktøy som lærerne selv opererer
  • Opprettelse av støtte-senter for å gjøre lærerne trygg
  • Opptak og sendinger av forelesninger i sanntid
  • Tekst-chat for studentene

De to siste årene har 3900 innspillinger blitt gjort på denne måten; tatt opp og sendt samtidig. Siden 2006 har Høgskolen laget 16000 øvrige klipp.

- I framtiden ser vi for oss at det blir et stort globalt marked, og at vi muligens utvider og selger lisens av verktøyet vårt også til andre, sa Rodheim.