MOOC i høyere utdanning - historier om pedagogisk utviklingsarbeid

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Siden 2013 har vi gitt støtte til utvikling av elleve norske MOOC-er. Sju av disse har delt sine erfaringer i en ny artikkelsamling. 

– MOOC er i ferd med å bli hverdagskost i Europa, og minst 40 prosent av høyere utdanningsinstitusjoner i Europa tilbyr eller er i ferd med å tilby MOOC. Motivasjonen er ofte å heve kvaliteten i utdanningen ved å drive fram ny lærings- og undervisningspraksis, og skape bedre samarbeid med arbeidslivet. Vi håper disse artiklene vil inspirere flere til å gjøre det samme her hjemme, sier Susanne Koch, som er redaktør for artikkelsamlingen.

Artiklene i artikkelsamlingen er ikke prosjektrapporter. I stedet tar de for seg viktige erfaringer man har gjort, og som har overføringsverdi til andre som har planer om å gjøre noe lignende. Noen tar opp organisatoriske utfordringer, mens andre fokuserer på digitale verktøy.

– Internasjonalt er det stor interesse for hvilke implikasjoner MOOC har for lærestedenes ordinære virksomhet, og flere av artiklene kommer inn på dette. MOOC kan integreres i studieprogrammer ved læresteder, opplæring i arbeidslivet, og ikke minst kombinasjonen av disse. Slik vil MOOC kunne inngå i innovativ utvikling av våre utdanninger i tiden som kommer, sier Koch.

Les mer og last ned artikkelsamlingen her

Tema: 

Skriv ny kommentar