MOOC-bok frå BizMOOC

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Det europeiske kunnskapsnettverket BizMOOC har utarbeidd ein praktisk guide til alle som ønsker å lage eller gjennomføre ein MOOC. 

MOOC-boka retter seg mot tre ulike målgrupper, skriv Alastair Creelman på sin blogg Flexspan. Desse er:

  • Bedrifter og organisasjonar
  • Universitet og høgskolar 
  • Studentar og andre lærande

Alle målgrupper finn retningsliner, anbefalingar og gode eksempel på bruk av MOOC i boka. Her beskrivast også korleis MOOC kan brukast for å auke samarbeidet mellom høgare utdanning og arbeidsliv.

Boka kan lesast på nett eller du kan laste den ned som PDF. Du kan bidra med kommentarar undervegs, og delta i diskusjonen om aktuelle tema som kvalitet, forretningsmodellar og eksamen. 

Les MOOC-boka her

Tema: 

Skriv ny kommentar