Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Meritteringssystem for kvalitet i undervisningen

En arbeidsgruppen la nylig frem et forslag til et meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

[]NTNU og UiT Norges arktiske universitet oppnevnte i mars i fjor en felles arbeidsgruppe for å vurdere og komme med forslag til etablering av et meritteringssystem for undervisning ved de to institusjonene. Arbeidsgruppen la nylig frem sin rapport, som blant annet inneholder en rekke anbefalinger til institusjonene. 

Rapporten har sitt utgangspunkt i de to universiteters ambisjon om en markert styrking av undervisningskvaliteten, skriver arbeidsgruppen i sin oppsummering. Begge institusjoner har satt i verk flere tiltak for å nå dette målet. Med den fremlagte rapporten er hensikten å styrke den enkeltes undervisningskompetanse og gjøre den til en integrert del av karriereforløpet. Dette skal skje gjennom klargjøring, verdsetting og utvikling av denne kompetansen.

Et skritt i riktig retning 

– Dette er et viktig initiativ, og vi håper mange leser denne rapporten og lærer av den, sier Norgesuniversitetets direktør Eva Gjerdrum. Hun fortsetter:

– Det arbeidet Norgesuniversitetet gjør for kvalitet i høyere utdanning gjennom digitalisering av læringsmiljøet, er avhengig av at det brukes energi på undervisning. Derfor ser vi dette som et viktig skritt i riktig retning.

Klikk her for å lese hele rapporten 

Tema: 

Skriv ny kommentar