Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lærer etter 70:20:10-modell

70-20-10
Læringsmodellen til Wilhelmsen

I et selskap med 21 000 ansatte er implementering av læring og digital kompetanse viktig.  Opplæring i rederiet Wilhelmsen utvikles etter læringsmodellen 70:20:10.

– Læringsmodellen er en praktisk tilnærming til kompetanseutvikling, forteller Glenn Ruud, Global Learning & Development Director i Wilhelmsen.

70:20:10

  • Lærer 10 prosent gjennom formell læring der du lærer av noen, som kurs, klasseromskurs, e-læring og video.
  • Lærer 20 prosent med andre, i uformelle settinger eller formelle mentorordninger: En kollega, samtale med en leder, avdelingsmøte eller kunnskapsdeling blant kollegene.
  • Lærer 70 prosent på jobben: I prosjekter, i møter med kunder og i det daglige livet ditt på jobben. Her er det størstedelen av læringen skjer – hver dag.

Kontinuerlig læring motiverer ansatte, tiltrekker talenter og gir konkurransemessige fortrinn, mener direktøren.
– Jeg prøver å bidra til å bygge en kultur hvor den enkelte ansatte og leder forstår viktigheten av å tilegne seg ny kompetanse. Men det er faktisk enda viktigere å lære hvordan du kan bruke teknologien, og implementere den, sier han. 

Må systematisere læring

Han mener hovedforskjellen på om du lykkes med kompetanseimplementering, er hvordan læringsfilosofien 70:20:10 systematiseres.

– Jeg ser at det ofte er god systematikk i den formelle læringsdelen, altså de 10-prosentene. Premissene er ofte dårlige for å legge til rette for kunnskapsdeling, som er 20-prosent-delen. Men hvordan du tar med deg den tilegnede kompetansen inn i jobben og tilbake til selskapet igjen er helt sentralt, understreker han.

Utfordringen med å koble formell trening (10) med kunnskapsdelingsmekanismer (20) og implementering (70) systematisk er like relevant for det offentlige som næringslivet, mener han.

– Hvis organisasjonen ikke har noen systematikk for å dele ting eller at det er en svak delingskultur, er du like langt uansett hvor du jobber. Digitalisering og økt bruk av teknologi kan er et virkemiddel som kan forbedre dette, påpeker Glenn Ruud.

Slik jobber Wilhelmsen med læring i et globalt perspektiv.

Wilhelmsen-gruppen satser på VR-teknologi for å lære de ansatte presentasjonsteknikk. 

Bruker simuleringsteknologi med avatarer for å gjøre ansatte til bedre selgere.

Skriv ny kommentar