Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Lær om strategisk bruk av MOOC på Internasjonaliserings-konferansen

Studenter av flere nasjonaliteter spaserer og snakker sammen på gaten i Kina

Hvordan kan digitalisering bidra til internasjonalisering og virtuell mobilitet? Strategisk bruk av MOOC er ett svar.

 

Gjennom internasjonalisering åpner det seg nye muligheter for partnere i MOOC-utvikling. Dette kan være et virkemiddel til å få globale perspektiver inn i studieprogrammene. 

 

Men det er ikke bare slik at internasjonalisering kan styrke MOOC-utvikling. MOOC kan også være drivere for kvalitetsutvikling i høyere utdanning ved å åpne for nye metoder for undervisning og læring. 

 

Les mer og meld deg på her!

På Internasjonaliseringskonferansen i Bodø 13.-15. mars kan du lære mer om strategisk bruk av MOOC og internasjonaliseringens betydning for digitale læringsformer i sesjonen "Digital borders? The global classroom and strategic use of MOOCs". Der kan du møte blant annet Darco Jansen fra EADTU. 

 

Tema: 

Skriv ny kommentar