Guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet

Kvalitetskjeden i høyere utdanning er en helt ny guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. Guiden er utviklet av Norgesuniversitetets ekspertgruppe for kvalitet i IKT-støttet utdanning.

Kvalitetsguide for hele UH-sektoren

Guiden presenterer kriterier for bruk av digital teknologi og utvikling av kvalitet tilpasset alle nivåer i UH-sektoren. Den første delen gir en innledning om digital kompetanse og utdanningskvalitet for alle som skal være med å prege morgendagens undervisning, fra nasjonale aktører via rektorer og direktører til dekaner, studieledere og emneansvarlige. Del to består av selve kriteriene, og kan fungere som et oppslagsverk eller en sjekkliste når planer og strategier skal revideres, og undervisning skal planlegges og gjennomføres.

Faglig utviklingsarbeid i ekspertgrupper

Digitalisering og utdanningskvalitet er et viktig satsingsområde for Norgesuniversitetet. Kvalitetskjeden i høyere utdanning er ført i pennen av Trine Fossland, førsteamanuensis ved UiT, og Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver ved NTNU, som begge har vært medlemmer av ekspertgruppen for kvalitet i IKT-støttet utdanning.

– I våre ekspertgrupper har vi muligheten til å samarbeide med UH-sektorens fremste eksperter på kvalitet i IKT-støttet undervisning og digitalisering i høyere utdanning, dette er vi svært takknemlige for. Det er lagt ned et betydelig arbeid i utviklingen av guiden vi nå presenterer. Vi er stolte av den, og vil benytte anledningen til å takke våre forfattere og eksperter på det varmeste, sier Eva Gjerdrum, direktør ved Norgesuniversitetet.

Stor politisk interesse

Kvalitet i høyere utdanning er et tema med stor politisk interesse. Høsten 2017 legger regjeringen frem en egen stortingsmelding om utdanningskvalitet ved universiteter og høgskoler. 

– Vi håper denne guiden kan være et viktig bidrag i det pågående arbeidet med kvalitetsmeldingen, sier Eva Gjerdrum.

Les mer og last ned kvalitetsguiden her

Tema: 

Skriv ny kommentar