Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Konferanse: MOOC for arbeidslivet

26. mai er det klart for konferanse om MOOC for arbeidslivet

Meld deg på!

Det blir mer MOOC: 26. mai er det klart for konferanse om MOOC for arbeidslivet

Massive Open Online Courses (MOOC) er nå den store trenden i nasjonal og internasjonal høyere utdanning.

I september i fjor gikk den første norske MOOC-konferansen av stabelen, og fokus var på utfordringer for høyere utdanning.

I år er det følgene for utdanning og arbeidslivet som skal stå i søkelyset 26. mai på Oslo Kongressenter.

Se programmet!

Hovedinnleder er Simon Nelson, fra den europeiske MOOC-portalen FutureLearn.

Tema blir:
• Hva er MOOC – status, trender og muligheter for arbeidslivet
• Samarbeidsmodeller mellom arbeidslivet og utdanningssektoren
• Erfaringer og gevinster med bruk av MOOCs
• Just-in-time learning
• Økt konkurranse i utdanningssektoren som følge av den nye teknologien
• Nødvendigheten av sertifisering/vitnemål: Formell kompetanse eller realkompetanse
• Ny giv fra Kunnskapsdepartementet – satsning på arbeidslivsrettede kurs
• Internasjonale erfaringer: Hvordan MOOC blir brukt til kompetanseheving i industrien

Meld deg på

Konferansen arrangeres av Høgskolen i Lillehammer, i samarbeid med Norgesuniversitetet, Fleksibel utdanning Norge (FuN), LO og NHO.