Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Kommersialiserer forskningsfunn med satsing på veiledningsteknologi

Illustrasjonsbilde av MOSO i bruk

Et forskningsprosjekt ved UiA og UiT har resultert i et nyetablert aksjeselskap. MOSO AS utvikler skreddersydd programvare som skal bidra til å styrke praksisveiledningens kvalitet. 

– MOSO, som står for Mentoring and Observation Software, er en forlengelse av det NUV-støttede prosjektet "Nettbrett i praksisveiledning". Her prøvde vi ut bruk av nettbrett som plattform for praksisveiledning i lærerutdanningen, forteller prosjektleder Petter Mathisen fra Universitetet i Agders pedagogiske utviklingssenter, PULS.

Det nå avsluttede forskningsprosjektet tok utgangspunkt i eksisterende programvare, blant annet Evernote, Skitch, ulike skylagringstjenester og kamera- og videofunksjonen i nettbrettet. 

– Vi konkluderte raskt med at det kunne være behov for mer skreddersydd programvare, sier Mathisen. 

Stor interesse for programvaren

Sammen med Cato R. P. Bjørndal ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, som var samarbeidspartner i prosjektet, gikk Mathisen i gang med å lage en kravspesifikasjon til den nye programvaren. 

– Vi valgte en tilnærming som ivaretar tanken om bring your own device. MOSO fungerer på alle enheter, både nettbrett, mobil og datamaskin, forklarer Bjørndal. 

Betautgaven av MOSO er klar, og skal testes ut i løpet av 2017. Intensjonen for all testing er å kartlegge både soliditet, brukervennlighet og funksjonalitet. 

– Vi begynner med et mindre antall praksisveiledningsgrupper i lærerutdanningen på institusjonene som tar del i forskningsprosjektet, det vil si Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet og Högskolan i Halmstad. Deretter oppskalerer vi med et større antall grupper til høsten, forteller Petter Mathisen. 

Prosjektgruppen har fått henvendelser fra flere lærerutdanninger som ønsker å ta del i testingen. 

– Vi har fått flere henvendelser enn vi klarer å håndtere. Det viser at det vi har utviklet og funnene vi har gjort, treffer noe som er interessant for alle som driver med observasjonsbasert veiledning i profesjonsstudier, sier Mathisen. 

Han understreker at programvaren ikke er tiltenkt lærerutdanningen alene. MOSO kan brukes også av andre fagmiljø, blant annet innenfor helsefag, barnehagelærerutdanningen, i kunstfaglige studier, og på Politihøgskolen. 

– Grunnen til at vi starter med lærerutdanningen, er at disse representerer en stor og viktig gruppe, som er lett sammenlignbar og håndterlig. 

Forskning og entreprenørskap 

Etableringen av MOSO AS er et typisk eksempel på hvordan forskningsfunn kan føre til kommersialisering. Det litt atypiske er at MOSO har sitt utspring innenfor pedagogikk og humaniora. 

– I den videre forskningen har vi to bein å stå på. På den ene siden er vi forskere i det pågående prosjektet "Veiledningsteknologi i lærerutdanningen". På den andre siden er vi entreprenører, som gjennom vårt eget selskap skal bidra til å realisere forskningsfunn fra akademia, sier Petter Mathisen. 

Han er aksjonær i MOSO AS, hvor også Cato R. P. Bjørndal er inne på eiersiden. I tillegg er Odd Terje Døvik og softwareselskapet Frontbyte medeiere. Per i dag har MOSO én heltidsansatt, Bjørge Stølen, som jobber som programutvikler og designer. 

– Forskningsprosjektet i 2017 er avhengig av programvaren. Vi skal blant annet se nærmere på hva teknologi gjør med måten vi arbeider veiledningspedagogisk på, og svare på spørsmål om berøringsflatene mellom teknologi og veiledning, sier Cato R. P. Bjørndal. 

– Planen nå er å bruke tid utover våren på forskningsprosjektet, for så å videreutvikle programvaren med en rekke modifiserte betautgaver. 1. januar 2018 forventer vi å ha en 2.0-versjon av programvaren klar, avslutter de to forskerne. 
 

Tema: 

Skriv ny kommentar